Informatie 
Niets uit deze site mag worden gebruikt voor andere doeleinden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toezeging van Budgetketel. U kunt dit aanvragen bij Budgetketel, Coenecoop 85-B, 2741 PH Waddinxveen.  

Privacy Policy
In dit Privacy Statement staat beschreven hoe Breand en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: ‘Breand’) met uw persoonsgegevens omgaat. 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
In het kader van een verantwoorde bedrijfsvoering verwerkt Breand uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden zijn:

  • beoordeling en acceptatie van (potentiële) klanten;
  • aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met klanten;
  • klantenbeheer;
  • marketingactiviteiten, om u – per post, e-mail, telefoon of op andere wijze – te informeren over producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn;
  • statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementdoeleinden, productontwikkeling en marketingactiviteiten;
  • voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude, witwassen en andere laakbare
  • activiteiten;
  • voorkomen van overkreditering;
  • voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Budgetketel kan uw persoonsgegevens verstrekken aan andere ondernemingen die  behoren tot de groep dealers van Budgetketel. Deze ondernemingen kunnen u ook benaderen voor het aanbieden van hun producten en diensten.
Budgetketel kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Indien deze derden daarbij de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens,  zullen zij deze alleen verwerken ten behoeve van Budgetketel. Zonder uw voorafgaande toestemming zal Breand geen persoonsgegevens aan derden verstrekken voor marketingdoeleinden.


Budgetketel maakt voor finacieringsaanvragen gebruik van Santander, Santander is aangesloten bij het Bureau Kredietregistratie (‘BKR’) te Tiel. Dit houdt in dat bij een kredietaanvraag informatie over uw kredietwaardigheid zal worden opgevraagd bij het BKR. Daarnaast zal na aanvaarding van de kredietaanvraag de kredietregistratie welke daarmee tot stand is gekomen bij het BKR worden geregistreerd, en zal van onregelmatigheden in de afwikkeling van de krediettransactie bij het BKR melding worden gedaan overeenkomstig het Algemeen Reglement van de Stichting Kredietregistratie.

Internet en cookies
Wanneer u op de website van Budgetketel persoonsgegevens achterlaat, bijvoorbeeld  voor het aanvragen van een offerte, legt Breand zich toe op het beschermen van uw privacy. De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.
Strikte veiligheidsprocedures worden gebruikt bij de opslag en toegang tot uw  persoonsgegevens. Wanneer Budgetketel online om persoonsgegevens vraagt, zorgt Budgetketel ervoor dat uw webbrowser deze codeert.


De website van Budgetketel maakt gebruik van cookies. Een cookie is informatie, een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen, waardoor de website u op een later tijdstip herkent. Cookies zijn algemeen geaccepteerd op het internet en veroorzaken geen schade aan uw computersysteem. Breand gebruikt de cookies mede om het gedrag van bezoekers van haar website te kunnen analyseren. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt door Budgetketel. Wanneer u niet wenst dat Budgetketel gebruik maakt van cookies bij uw bezoek aan de website, kunt u uw browser configureren om geen cookies te accepteren. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor de werking van de website.

Telefoongesprekken
Budgetketel kan telefoongesprekken opnemen voor trainings- en coachingsdoeleinden, voor (fraude)onderzoek en opsporing en ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor deze doeleinden.


Inzage en recht van verzet
Indien u niet meer wenst dat uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden worden gebruikt, kunt dit aan Budgetketel kenbaar maken door een schriftelijk verzoek te sturen aan:

 

Budgetketel
T.a.v. de Klantenservice
Coenecoop 85-B
2741 PH Waddinxveen 


Dit adres kunt u eveneens gebruiken indien u een overzicht wenst van de persoonsgegevens die Breand met betrekking tot u verwerkt. U dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen, onder bijvoeging van een kopie van een rechtsgeldig legitimatiebewijs.

Dit adres kunt u ook gebruiken indien u overige vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de wijze waarop Budgetketel uw persoonsgegevens verwerkt.

Wijzigingen Privacy Statement
Budgetketel behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt dan ook verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

 


Vraag ons om contact met u op te nemen door het onderstaande formulier in te vullen!